mandag, april 17, 2006

Javel.. Då e me direkte inne..


"Javel.. Då va me der. Direkte inne.."
Dette utsagnet er blant dei hyppigst brukte Vest-Afrikanske uttrykk. Ta for eksempel:
"Javel farr. Då va me der. Direkte inne frå ungdomstreff i moskeen i Timbuktu.."
eller ka med:
"Javel Tomtamtimtorubogou. Då va me der. Direkte inne fra trommeverkstedet i Djenne.."
...
...